Vol coneixer els nostres serveis ?

Som a Consell de Cent, 375

08009 Barcelona

També pot trucarnos al teléfon: + 34 623 000 614 o bé utilitzar nostre formulari de contacte.

 

Desea conocer nuestros servicios?

Estamos en Consell de Cent, 375

08009 Barcelona

También puede llamarnos al teléfono: + 34 623 000 614 o bien utilizar nuestro formulario de contacto.

 

 

Wish our services?

They are Consell de Cent, 375

08009 Barcelona

You can also call us at: + 34 623 000 614 or use our contact form.

 

 

 

Model educatiu.


La nostra plataforma és un campus virtual complet, on es troben alumnes, consultors, empreses, col·laboradors i administradors.


Els nostres cursos són distribuïts per mitjans electrònics, que ensenyen als estudiants a través del web, amb PC, tauleta d'aplicacions o smart phone.


Els cursos en línia redueixen dràsticament el preu de l'aprenentatge i al mateix temps amplia l'horari d'accés dels estudiants.

 

.

 

Disseny pedagògic.


Ens basem en el model instruccional ADDIE complet: anàlisi, disseny, desenvolupament, implementació i avaluació.

Aquest disseny universal per a l'aprenentatge assegura que, alumnes amb diferents edats i estils d'aprenentatge són ensenyades i aprenen de manera similar dins de la mateixa classe o activitat.

 

 

 

 

 

Continguts.

 

Els nostres continguts s'organitzen en unitats de competència associades, que contenen especificacions (el que la persona ha de ser capaç de raonar, fer i demostrar) que faciliten el compliment d'un encàrrec satisfactòriament amb uns resultats esperats i previstos.

 


Llamar

E-mail

Cómo llegar