Disseny pedagogic

Ens basem en el model instruccional ADDIE complert: anàlisi, disseny, desenvolupament, implementació i avaluació.

Disseny i marc universal

Aquest disseny universal per a l'aprenentatge assegura que alumnes amb diferents edats i estils d'aprenentatge poden ser ensenyades i poden aprendre de manera similar dins de la mateixa classe o activitat.

Introduïm un marc d'instrucció per al disseny i enfocament d'aprenentatges combinats. També identifiquem els resultats d'aprenentatge que són els més adients per a la formació presencial o en línia, seguint un enfocament constructivista i col·laboratiu.

 

 

Els nostres continguts s’organitzen en unitats de competència.

 

Els nostres cursos son distribuïts per mitjans electrònics, que ensenyen als estudiants a través del web amb PC o de la tauleta d'aplicacions. 


Els cursos en línia redueixen dràsticament el preu de l'aprenentatge i alhora amplia l'horari l'accés dels estudiants.


La nostre plataforma es un campus virtual complert, on es troben alumnes, consultors, empreses, col·laboradors i administradors.

 

 

 

Distintius

Som a Consell de Cent, 375    08009 Barcelona.

També pot trucar-nos al telèfon:  623 000 614,

o bé utilitzar el nostre formulari de contacte.

© Drets d'autor. Tots els drets reservats.

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor, revise los detalles y acepte el servicio para ver las traducciones.