Disseny pedagogic

Ens basem en el model instruccional ADDIE complert: anàlisi, disseny, desenvolupament, implementació i avaluació.

Disseny i marc universal

Aquest disseny universal per a l'aprenentatge assegura que alumnes amb diferents edats i estils d'aprenentatge poden ser ensenyades i poden aprendre de manera similar dins de la mateixa classe o activitat.

Introduïm un marc d'instrucció per al disseny i enfocament d'aprenentatges combinats. També identifiquem els resultats d'aprenentatge que són els més adients per a la formació presencial o en línia, seguint un enfocament constructivista i col·laboratiu.

 

 

Els nostres continguts s’organitzen en unitats de competència.

 

Els nostres cursos son distribuïts per mitjans electrònics, que ensenyen als estudiants a través del web amb PC o de la tauleta d'aplicacions. 


Els cursos en línia redueixen dràsticament el preu de l'aprenentatge i alhora amplia l'horari l'accés dels estudiants.


La nostre plataforma es un campus virtual complert, on es troben alumnes, consultors, empreses, col·laboradors i administradors.

 

 

 

Distintius

Som a Consell de Cent, 375    08009 Barcelona.

També pot trucar-nos al telèfon:  623 000 614,

o bé utilitzar el nostre formulari de contacte.

© Drets d'autor. Tots els drets reservats.