Vol coneixer els nostres serveis ?

Som a Consell de Cent, 375

08009 Barcelona

També pot trucarnos al teléfon: + 34 623 000 614 o bé utilitzar nostre formulari de contacte.

 

Desea conocer nuestros servicios?

Estamos en Consell de Cent, 375

08009 Barcelona

También puede llamarnos al teléfono: + 34 623 000 614 o bien utilizar nuestro formulario de contacto.

 

 

Wish our services?

They are Consell de Cent, 375

08009 Barcelona

You can also call us at: + 34 623 000 614 or use our contact form.

                                              Contacte / Contacto / Contact

 

Podem ajudar-lo ? / Podemos ayudarle ? / We can help ?

 

Su mensaje del formulario se ha enviado correctamente.

Ha introducido los siguientes datos:

Formulari de contacte / Formulario de contacto / Contact form.

Por favor, corrija los datos introducidos en los campos siguientes:
Al enviar el formulario se ha producido un error. Inténtelo de nuevo más tarde.

Atención: Los espacios marcados con * son obligatorios.

Protecció de dades

 

L'objectiu de la política de privacitat d'aquesta web, propietat de WEB_SITE (llegir condiones generals), és complir al màxim la legislació que li sigui d'aplicació i especialment la normativa en matèria de protecció de dades personals. En aquest sentit, t'indiquem que per la informació que ens facilitis sobre la teva persona podràs exercir en qualsevol moment el teu dret d'oposició, rectificació o cancel·lació de les teves dades a les nostres bases de dades. Per a això haurà d'identificar-te de forma fefaent i dirigir-te per escrit a

WEB_SITE.

email: http://www.enifo.com/contact/

 

En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, t'informem que les teves dades de caràcter personal seran incorporades a un d'aquests fitxers: CONTACTE WEB, CORREU ELECTRÒNIC, GESTION COMPTABLE, NEWSLETTER , USUARIS WEB. WEB_SITE és responsable d'aquests fitxers.

Aquestes dades de caràcter personal són recollides per a l'adequada prestació dels serveis que t'oferim en aquest WEB_SITE i tenen com a finalitat la gestió dels mateixos i enviament de publicitat (ofertes, descomptes, promocions ...). Quan accepta els serveis acceptes expressament el tractament dels mateixos. Els destinataris d'aquesta informació només i exclusivament seran els treballadors de webs

Les teves dades no seran cedides a tercers sense que consti expressament el teu consentiment, excepte aquells supòsits legalment establerts. De la mateixa manera les teves dades no es destinaran a fins diferents d'aquells per als quals han estat recollides. Finalitzada la teva relació contractual amb Web, seran cancel·lats en les condicions establertes en la legislació vigent.

 

Protección de datos

 

El objetivo de la política de privacidad de esta web, propiedad de WEB_SITE( leer condiones generales ), es cumplir al máximo la legislación que le sea de aplicación y en especial la normativa en materia de protección de datos personales. En este sentido, te indicamos que para la información que nos facilites sobre tu persona podrás ejercer en cualquier momento tu derecho de oposición, rectificación o cancelación de tus datos en nuestras bases de datos. Para ello deberá identificarte de forma fehaciente y dirigirte por escrito a

WEB_SITE.
email: http://www.enifo.com/contact/

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos que tus datos de carácter personal serán incorporados a uno de estos ficheros: CONTACTO WEB, CORREO ELECTRONICO, GESTION CONTABLE, NEWSLETTER, USUARIOS WEB. WEB_SITE es responsable de estos ficheros.
Estos datos de carácter personal son recogidos para la adecuada prestación de los servicios que te ofrecemos en este WEB_SITE y tienen como finalidad la gestión de los mismos y envio de publicidad (ofertas, descuentos, promociones…). Cuando acepta los servicios aceptas expresamente el tratamiento de los mismos. Los destinatarios de esta información sólo y exclusivamente serán los trabajadores de WEB_SITE.
Tus datos no serán cedidos a terceros sin que conste expresamente tu consentimiento, salvo aquellos supuestos legalmente establecidos. De la misma manera tus datos no se destinarán a fines distintos de aquéllos para los que han sido recabados. Finalizada tu relación contractual con WEB_SITE, serán cancelados en las condiciones establecidas en la legislación vigente.


Llamar

E-mail

Cómo llegar