Vol coneixer els nostres serveis ?

Som a Consell de Cent, 375

08009 Barcelona

També pot trucarnos al teléfon: + 34 623 000 614 o bé utilitzar nostre formulari de contacte.

 

Desea conocer nuestros servicios?

Estamos en Consell de Cent, 375

08009 Barcelona

También puede llamarnos al teléfono: + 34 623 000 614 o bien utilizar nuestro formulario de contacto.

 

 

Wish our services?

They are Consell de Cent, 375

08009 Barcelona

You can also call us at: + 34 623 000 614 or use our contact form.

                                              Contacte / Contacto / Contact

 

Podem ajudar-lo ? / Podemos ayudarle ? / We can help ?

 

Su mensaje del formulario se ha enviado correctamente.

Ha introducido los siguientes datos:

Formulari de contacte / Formulario de contacto / Contact form.

Por favor, corrija los datos introducidos en los campos siguientes:
Al enviar el formulario se ha producido un error. Inténtelo de nuevo más tarde.

Atención: Los espacios marcados con * son obligatorios.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE ENIFO HL

Us informem que les vostres dades identificatives i les contingudes en els missatges electrònics i fitxers adjunts es poden incorporar a les nostres bases de dades amb la finalitat de gestionar les relacions i comunicacions vinculades amb ENIFO HL, i que es poden conservar mentre es mantingui la relació. Si ho voleu, podeu exercir el dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les i suprimir-les i altres drets reconeguts normativament adreçant-vos a l'adreça de correu emissora o a baixa@enifo.com

Aquest missatge i qualsevol fitxer que porti adjunt, si escau, tenen el caràcter de confidencials i s'adrecen únicament a la persona o entitat a qui s'han enviat.

Així mateix, posem a la vostra disposició un delegat de protecció de dades que no només s'encarregarà de supervisar tots els tractaments de dades de la nostra entitat, sinó que us podrà atendre per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de dades. La seva adreça de contacte és info@enifo.com


INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE ENIFO HL

Os informamos de que vuestros datos identificativos y los contenidos en los mensajes electrónicos y ficheros adjuntos pueden incorporarse a nuestras bases de datos con el fin de gestionar las relaciones y comunicaciones vinculadas a Enifo HL, y de que pueden conservarse mientras se mantenga la relación. Si lo deseáis, podéis ejercer el derecho a acceder a vuestros datos, rectificarlos y suprimirlos y otros derechos reconocidos normativamente dirigiéndoos a la dirección de correo emisora o a baixa@enifo.com

Este mensaje y cualquier fichero que lleve adjunto, si procede, tienen el carácter de confidenciales y se dirigen únicamente a la persona o entidad a quien se han enviado.

Así mismo, ponemos a vuestra disposición a un delegado de protección de datos que no solo se encargará de supervisar todos los tratamientos de datos de nuestra entidad, sino que podrá atenderos para cualquier cuestión relacionada con el tratamiento de datos. Su dirección de contacto es info@enifo.com


ENIFO HL DATA PROTECTION INFORMATION

Your personal data and the data contained in your email messages and attached files may be stored in our databases for the purpose of maintaining relations and communications linked to the ENIFO HL, and the data may be stored for as long as these relations and communications are maintained. If you so wish, you can exercise your rights to access, rectification and erasure of your data, and any other legally held rights, by writing to the sender’s email address or to baixa@enifo.com

This message and, where applicable, any attachments are confidential and addressed solely to the individual or organization they were sent to.

The ENIFO HL has a data protection officer who not only supervises the data processing carried out at the ENIFO HL, but who will also respond to any questions you may have about this data processing. You can contact our data protection officer by writing to info@enifo.com

 


Llamar

E-mail

Cómo llegar