Avis Legal 

Encargado:

Nombre de la empresa [Escriba aquí el nombre de la empresa]

Nombre y apellidos [Escriba aquí su nombre y apellidos]

Dirección [Escriba aquí la dirección completa de su empresa]

 

Contacto:

Teléfono [Escriba aquí el número telefónico]

Telefax [Escriba aquí el número de fax]

E-mail [Escriba aquí la dirección de correo electrónico]

 

Registro:

Inscripción en el registro mercantil Tribunal de registro [Escriba aquí el tribunal de registro competente]

Número de registro [Escriba aquí el número de registro]

 

Número de identificación fiscal:

Número de identificación fiscal [Escriba aquí el número de identificación fiscal]

 

Número de identificación empresarial:

Número de identificación empresarial [Escriba aquí el número de identificación empresarial]

 

Inspección:

Inspección [Escriba aquí el tribunal de inspección competente]

Som a Consell de Cent, 375    08009 Barcelona.

També pot trucar-nos al telèfon:  623 000 614,

o bé utilitzar el nostre formulari de contacte.

© Drets d'autor. Tots els drets reservats.